אוצר החייל

בנק אוצר החייל

קטגוריות לספק זה

כל המוצרים של אוצר החייל

לפי קטגוריה

הלוואה לעסקים

2

סקרנו 2 מוצרים בקטגוריה זו

הלוואת אוצר לעסקים

בנק אוצר החייל מציע מגוון הלוואות וקרנות לעידוד צמיחת עסקים ולביסוסם. הבנק מציע הלוואות ותנאי אשראי לעסקים קטנים ובינוניים קיימים, וכן ליזמים בראשית דרכם המעוניינים להקים מיזם ופרויקט חדש

הלוואה אוצר לעסקים קטנים

בנק אוצר החייל מציע מגוון הלוואות וקרנות לעידוד צמיחת עסקים ולביסוסם. הבנק מציע הלוואות ותנאי אשראי לעסקים קטנים ובינוניים קיימים, וכן ליזמים בראשית דרכם המעוניינים להקים מיזם ופרויקט חדש