יחזקאל קויפמן 6, תל אביב
03-7706061

עגור

עגור היא חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות הפתוחה עבור עובדי הוראה בחינוך העל יסודי ובסמינרים בלבד. החברה מנהלת 2 קרנות השתלמות כאשר הקרן הרגילה מיועדת ליציאה לשנת השתלמות וקרן מישור מיועדת לחיסכון בלבד.