דרך ששת הימים 30, בני ברק
*3366

מיטב דש

מיטב דש הינו בית השקעות המספק מגוון רחב של שירותי חיסכון והלוואה. לחברה מוצרים כמו קופות גמל, קרנות השתלמות וקרנות פנסיה, וכן היא מנהלת תיקי השקעות וקרנות נאמנות ומציעה מוצרי השקעות אלטרנטיביות.

קטגוריות לספק זה

כל המוצרים של מיטב דש

לפי קטגוריה

קופת גמל להשקעה

8

השקעה במניות

1

סקרנו 8 מוצרים בקטגוריה זו

מיטב גמל להשקעה מסלול מניות

נכסי הקופה יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין בנגזרים, בתעודת סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות

מיטב גמל להשקעה מחקה מדד S&P 500

נכסי המסלול, בשיעור יעקבו אחר מדד S&P 500, בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.

מיטב גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירת של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי האג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה למניות תהיה בשיעור לא יעלה על 20% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה לפי שיקול דעתה של ועדת השקעות ובכפוף לכל דין.

מיטב גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירת של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי האג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה למניות תהיה בשיעור לא יעלה על 10% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה לפי שיקול דעתה של ועדת השקעות ובכפוף לכל דין.

מיטב דש - סקירת שירותי החברה

מיטב דש נחשבת מאז הקמתה, בשנת 1979, כאחד הגופים הפיננסיים האיכותיים בישראל. אנשי המקצוע של החברה מתמחים בניהול השקעות על היבטיו השונים – השקעות לטווח הבינוני והארוך, כמו גם ניהול קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות. בשורות להלן נעסוק בתחומי ההתמחות של מיטב דש והייחודיות שלהם. בנוסף, למה יכול לצפות מי שבוחר בחברה הזאת לנהל את ההשקעות שלו.

מיטב דש – תחומי הפעילות וההשקעה

מאז היווסדה, לפני יותר מארבעים שנה, פועלת מיטב דש במגוון רחב של תחומים. בחלק מהם הפעילות התחילה מייד עם היווסדה, וחלק מהתחומים נוספו אליה בהמשך. להלן תחומי ההשקעה והפעילות העיקריים של מיטב דש:


קרן פנסיה לשכירים: קרנות הפנסיה של מיטב דש נמנות עם הקרנות האיכותיות, המעניקות לחוסכים בהן תשואות נאות. זאת, כמובן, בהתאם למסלולי החיסכון שנבחרו על ידי החוסכים עצמם. בחלק ניכר מהזמן תופסת קרן הפנסיה המקיפה של מיטב דש פנסיה את המקומות הראשונים ברשימת התשואות, הן בטווח הקצר והן בטווח הבינוני והארוך. מנגד, העמלות שגובה מיטב דש נמנות עם הנמוכות בתחום. מדובר בעמלה ממוצעת של 0.1% מהנכסים הקיימים, וכן 1.54% מההפקדות. 


קרו פנסיה ברירת מחדל: מאז כניסתו לתוקף של חוק פנסיה חובה, עלה באופן משמעותי מספר החוסכים בקרנות ברירת המחדל. מדובר בקרנות המאפשרות לחוסכים חדשים להיכנס אליהן, בתנאי כניסה משופרים. עם התנאים המשופרים ניתן למנות עמלות מופחתות מאד לתקופת ארוכות יחסית וכן העדר הצורך בחיתום לפני התחלת החיסכון. גם בתשואות בקרנות הללו ניצבות הקרנות של מיטב דש פנסיה במקומות מכובדים בראש הטבלה.


קרן השתלמות מיטב דש לשכירים: קרנות ההשתלמות נחשבות לאפיק החיסכון הרווחי ביותר. מצד אחד, הרווחים בקרנות הללו פטורים ממס. מצד שני, הכספים שהצטברו בקרן ההשתלמות ניתנים למשיכה אחרי תקופת חיסכון של עד שש שנים. לעיתים מזומנות, אם הכספים מיועדים ללימודים והשכלה, ניתן למשוך סכומים שהצטברו בקרן גם אחרי שלוש שנים בלבד. גם בתחום הזה, כמו בקרנות הפנסיה, ניצבת מיטב דש קרן השתלמות בפסגה. הדבר נכון בעיקר כשמדובר לתשואות בטווח של 3 שנים ושל 5 שנים.


קופות גמל להשקעה: קופת גמל להשקעה היא מכשיר פיננסי ייחודי. מצד אחד, היה מהווה אפיק השקעה מצוין כשלעצמו. מצד שני, מי נמצא בגיל המתאים ובוחר למשוך את הכסף מהקופה בצורת קצבה חודשים. יקבל פטור מתשלומי מס הכנסה על הרווחים. גם באפיק החיסכון וההשקעה הזה ניצבת קופת הגמל להשקעה של מיטב דש בפסגה. גם כאן הדבר בולט במיוחד בטווח של 3 שנים ושל 5 שנים.


הצד השני של החיסכון הוא מתן הלוואות. גם בתחום זה מציבה מיטב דש תחרות הולמת לגופים פיננסיים שונים – בנקאיים וחוץ בנקאיים כאחד. לחוסכים בה וללקוחות מזדמנים אחרים מציעה מיטב דש הלוואות בתנאים אטרקטיביים ופריסת תשלומים נוחה. ההלוואות נועדו לספק פתרונות זמניים הולמים, תוך הימנעות ממשיכת כספים ופגיעה בחיסכון הן בקרנות הפנסיהוהן בקרנות ההשתלמות.

גוף פיננסי גדול, עם יחס אישי ומשפחתי

בשורות לעיל פרטנו חלק מאפיקי ההשקעה שמציעה מיטב דש ללקוחות שלה, לחוסכים ולמשקיעים בה. יחד עם זאת, אי אפשר שלא להתייחס למרכיבים אחרים ולצדדים האחרים של החברה. אחד הצדדים הבולטים של מיטב דש הוא האחריות החברתית שלה, והנטייה שלה למעורבות בתחום זה.


תעסוקה בפריפריה: מיטב דש מרכזת חלק משמעותי מהעובדים שלה באזורי הפריפריה. זאת במטרה להרם את תרומתה הצעונה בצמצום האבטלה והגברת התעסוקה באזורים אלה. בשלוחת בית ההשקעות בעמק הירדן, למשל, מועסקים מעל 100 עובדים.


תרומות: בית ההשקעות מיטב דש חרט על דגלו את התרומה לחברה. זאת באה לידי ביטוי בתרומה לעמותות וארגונים שונים בתחומי החינוך, החברה והבריאות. בנוסף, החברה מעודדת התנדבות של העובדים שלה למטרות הללו, במטרה להעצים ולחזק את החברה הישראלית.


אם יש לך עניין במציאת אפיק השקעה איכותי לכסף שלך, או לחילופים בפתיחת חיסכון פנסיוני או חיסכון לטווח הבינוני, זה בדיוק המקום הנכון עבורך. היועצים הפיננסיים של מיטב דש נמנים עם הטובים בתחום, ויכולים להתאים עבור כל חוסך וכל משקיע פוטנציאלי את המכשירים הפיננסיים הנכונים והמתאימים ביותר עבורו. כדאי ליצור קשר כבר כעת ולעשות צעד משמהותי לשפור ההשקעה ובחירת מסלול ההשקיה המתאים ביותר עבורך.