דיזנגוף 50, תל אביב
03-7132323

ילין לפידות

בית השקעות ילין לפידות מספק מגוון רחב של שירותי ניהול השקעות. הוא מציע תיקי השקעות, קופות גמל, קרנות נאמנות וקרנות השתלמות.

כל המוצרים של ילין לפידות

לפי קטגוריה

קופת גמל להשקעה

5

סקרנו 5 מוצרים בקטגוריה זו

ילין לפידות - קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות

קופת גמל להשקעה. נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. ללא חשיפה למניות.

ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי

קופת גמל להשקעה. נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות בחברה.

ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% מניות

קופת גמל להשקעה המתמחה בהשקעה באיגרות חוב. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 10% מנכסי המסלול.

ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות

קופת גמל להשקעה המתמחה בהשקעה באיגרות חוב. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 20% מנכסי המסלול.

ילין לפידות - סקירת שירותי החברה

בית ההשקעות ילין לפידות נמנה מאז הקמתו, בשנת 2004, עם הגופים הפיננסיים שהשיאו את התשואות הנאות ביותר בישראל עבור המשקיעים בקרן עצמה, כמו גם עובדים שכירים ועצמאיים המפקידים בקרנות ההשתלמות וקופות הגמל שהחברה מנהלת. ואולם אחד הדברים החשובים ביותר שכדאי לשים אליהם לב מעבר לתשואות הגבוהות והתמורה הגבוהה שבית ההשקעות הזה השיג למשקיעים, הוא ניהול יעיל וממוקד של הכספים המושקעים בו. מהם תחומי ההתמחות של ילין לפידות? מה מייחד בית השקעות זה ומקנה לו עדיפות על המתחרים? כדאי לקרוא – כל התשובות להלן.

תחומי ההתמחות של ילין לפידות

מאז הקמתו, פועל בית ההשקעות ילין לפידות במגוון תחומי פעילות פיננסיים. מי שהקימו את בית ההשקעות, רו"ח דב ילין ורו"ח יאיר לפידות, נמנים עם הדמויות הבולטות והמנוסות ביותר בעולם הפיננסים בישראל. להלן תחומי ההתמחות העיקריים של בית ההשקעות:


תיקי השקעות: ילין לפידות מתמחה בניהול תיקי השקעות, במטרה להשיא את התשואות הגבוהות ביותר. ואכן, לאורך שנים נהנים המשקיעים באמצעות בית ההשקעות מתשואות גבוהות. תכנון השקעה נכון וראייה קדימה, מסייעים בהשגת תוצאות טובות לאורך זמן.


קרנות נאמנות: קרן נאמנות היא מכשיר פיננסי להשקעה בניירות ערך סחירים. בחירה נכונה של תחומי השקעה, הביאה לכך שגם קרנות הנאמנות של ילין לפידות הניבו תוצאות טובות עבור המשקיעים.


קרנות השתלמות: קרן השתלמות היא מכשיר השקעה לטווח הקצר והבינוני, המהווה הטבה לעובדים במגוון רחב של מקומות תעסוקה. גם בתחום זה נהנים המפקידים בקרנות השונות מתשואה נאה על הסכום המופקד בקרנות.


קופות גמל: בעשורים האחרונים שינו קופות הגמל את פניהן מהקצה אל הקצה. ממכשיר השקעה גרידא, הפכו קופות הקמל במידה רבה גם למכשיר הפקדה לצרכי פנסיה. בנוסף, קופות הגמל להשקעה הפכו למכשיר השקעה פופולארי עבור מי שצברו כספים, אבל לא מצאו דרך נאותה אחרת להשקיע אותם ולקבל עבורם תשואה נאה. גם בקופות הגמל רושם בית ההשקעות ילין לפידות תשואה נאה, בעקביות ובהתמדה.

מה מייחד את ילין לפידות ומה החוזקות שלו

המאפיין העיקרי והמשמעותי ביותר של ילין לפידות הוא הרמה הגבוהה של מקצוענות בהשקעות שלו. אנשי המקצוע של בית ההשקעות מבצעים עבודת ניתוח של השוק הפיננסי ומאתרים את נקודות החולשה והחוזקות שלו.


ההשקעות מתבצעות אחרי ניתוח והבנת המצב. העובדה שילין לפידות מתמחה בהשקעות בלבד, ואיננו עוסק בתחומים נוספים כמו חיתום או עשיית שוק בתחום ניירות הערך, מאפשרת לאנשי המקצוע להתעסק בהשגת התשואות הגבוהות ביותר עבור המשקיעים באפיקי ההשקעה השונים.


והתוצאות לא מאחרות לבוא – בשנה האחרונה, בדומה לשנים קודמות, השיגו קרנות ההשתלמות וקופות הגמל של ילין לפידות תשואות טובות משמעותית מאלה שהשיגו מרבית המתחרות. אם יש לך עניין בבחירת בית השקעות מוביל המשיג תוצאות טובות לאורך זמן – זה בהחלט המקום הנכון עבורך.