הלוואת בלון – מה זה למי זה מתאים ומתי

נערך ב-23 באוגוסט 2023

Rounded avatar

משה כסיף

כתב כלכלי ותיק בפורטלים מובילים

מוסדות פיננסיים רבים, בנקאים וחוץ בנקאים, מציעים לעיתים קרובות הלוואות שמותאמות לצרכי הלווים. בדרך כלל, הקונספט של נטילת הלוואה הוא שהלווה מחזיר למלווה את סכום ההלוואה בתשלומים, כאשר כל תשלום כולל החזר של חלק מהקרן ושל ריבית והצמדה.


ואולם יש מקרים שבהם מוצעות ללווים הלוואות בלון. מדובר בהלוואות שאין עבורן החזר חודשי, והלווים מחזירים את מלוא הסכום, בפעם אחת, במועד עתידי שהוסכם עם נטילת ההלוואה. מהי בעצם הלוואת בלון? אילו סוגים של הלוואות בלון קיימים: מתי ובאילו נסיבות עשוי אדם פרטי או בעל עסק להזדקק להלוואת בלון? בשורות להלן נעסוק בהרחבה בנושא.

מה זה הלוואת בלון ואילו סוגי הלוואות כאלה קיימים

כשמדברים על הלוואת בלון, הכוונה היא להלוואה שאיננה מוחזרת לגוף המלווה בתשלומים. הלוואה כזאת תוחזר במלואה במועד עתידי שהוסכם מראש, בסכום אחד. למעשה, יש שני סוגים של הלוואות בלון:


הלוואת בלון ללא החזר: מי שנוטל הלוואת בלון מהסוג הזה, איננו מחויב כלל בהחזרים חודשיים. הן הריבית והן ההצמדה למדד מתווספות לסכום ההלוואה המקורי, ומוחזרות במועד סילוק ההלוואה. ככל שחיי ההלוואה ארוכים יותר, כלומר שהלווה מעכב את ההחזרים, כך הולך סכום ההלוואה ותופח. ייתכן שזה מקור השם "הלוואת בלון".


הלוואת בלון עם החזר חודשי מעוכב: יש מקרים שבהם נלקחת הלוואת גרייס – הלוואה שבה הלווים מתחילים לשלם את ההחזרים שלה רק אחרי תקופת גרייס – תקופת חסד שבה ההחזרים מעוכבים. לרוב מדובר על תקופה של כמה חודשים. המטרה בהלוואות מהסוג הזה היא לאפשר ללווים להפיק את התועלת המרובה ביותר מהלוואה, תוך דחייה של תחילת ההחזר לתקופה של כמה חודשים. גם בסוג ההלוואות הזה עוד נעסוק בהמשך.


הלוואת בלון עם החזר חודשי: מי שנטל הלוואה מהסוג הזה, ישלם בכל חודש לגוף המלווה את הריבית וההצמדה. זאת על מנת למנוע מההלוואה מלתפוח ולהתנפח, כפי שהוסבר לעיל. בתום תקופת ההלוואה יחזיר הלווה למלווה את מלוא סכום הקרן בלבד. זאת משום שלאורך תקופת ההלוואה שולמו הריבית וההצמדה במלואן.


הלוואות בלון לטווח ארוך: אף שנעסוק בנושא הזה בהמשך, כדאי להזכיר שיש מקרים שבהם הלוואות בלון נלקחות לתקופות ארוכות. זאת, תמורת משכון נכס נדל"ן ובתנאי שמדובר באחוז נמוך יחסית ממחיר הנכס.


למרות האמור לעיל, ישנן גם וריאציות ביניים של הלוואות בלון. למשל – הלוואה עם החזר חלקי של הריבית וההצמדה, או הלוואה שבה החזר הריבית וההצמדה עוכב בכמה חודשים ואחריה מתחילים הלווים להחזיר הן את הקרן והן את הריבית. 

מתי יש צורך או היגיון בנטילת הלוואת בלון

נטילת הלוואה היא צעד פיננסי שיש לשקול אותו היטב. מצד אחד, ההלוואה מייצרת לכאורה סכום כסף משמעותי וזמין, שנוטל ההלוואה יכול להשתמש בו כרצונו.


מצד שני, ההלוואה מייצרת גם נטל פיננסי שעלול להעיק על התקציב של נוטלי ההלוואה לפרק זמן של חודשים, שנים ואפילו עשורים. כשמדובר בהלוואת בלון, הדבר נכון שבעתיים. להלן כמה מצבים שבהם נטילת הלוואת בלון עשויה להוות פתרון הולם למצב:


הלוואת בלון לרכישת רכב

רכישת רכב חדש היא לרוב הרכישה השנייה בגודלה וחשיבותה של כל משפחה. גם עבור עסקים, רכישת רכב היא הוצאה משמעותית. נטילת הלוואת בלון לרכב עשויה להוות פתרון הולם, שעשוי להקטין את ההוצאות המיידיות עבור ההחזר. לרוב, בהלוואות כאלה הרכב עצמו מהווה ערבות כנגד ההלוואה, כך שאי עמידה בתנאי הרכישה תאפשר חילוט הרכב. עם זאת, יש לקחת בחשבון שהירידה בערך הרכב תפגע הן ביכולת של הבעלים להחזיר את ההלוואה והן ביכולת של המלווים לגבות את מלוא החוב. ועדיין, הלוואות כאלה מוצעות הן על ידי מוסדות פיננסיים והן על ידי חברות שיווק רכבים, בעיקר בשנים האחרונות.


הלוואת בלון לפתיחת עסק

בשורות לעיל כבר הוזכר בעקיפין סוג ההלוואה הזה, שעסקנו בהלוואת גרייס. הלוואת בלון לפתיחת עסק ניתנת על ידי גופים שונים, בנקאיים וחוץ בנקאיים כאחד. זאת לצורך מיצוי ההליכים ורכישת ציוד ואביזרים שונים לצורך פתיחת העסק. עם זאת, הלוואות מהסוג הזה ניתנות אחרי שיקול דעת מעמיק ובחינה של תוכנית עסקית המוגשת על ידי היזמים. הלוואה כזאת ניתנת לתקופה מוגבלת, כשבתום התקופה ההלוואה הזאת הופכת להלוואה רגילה, עם החזרים חודשיים קבועים לכל אורך חיי ההלוואה. מדינת ישראל מאפשרת ליזמים לקחת הלוואה בערבות המדינה, שבחודשים הראשונים היא הלוואת גרייס ואת הערבויות כנגד ההלוואה מעמידה מדינת ישראל. 

הלוואת בלון לרכישת דירה

במקרים מסוימים, גופים פיננסיים שונים מאפשרים לרוכשי דירות פוטנציאליים לקחת הלוואת בלון לדירה. הלוואה מהסוג האמור עשויה להיות הפתרון הנכון אם הרוכשים מעוניינים להחזיר את ההלוואה בתוך זמן קצר יחסית, כך שההלוואה תשמש למעשה כסוג של הלוואת גישור ולא יותר. להלן אמות מידה לנטילת הלוואת בלון לרכישת דירה:


תקופת הלוואה מוגבלת: אפשר לקחת הלוואת בלון לדירה, רק אם ברור מתי ואיך ניתן להשיב אותה למלווים. בדרך כלל, הלוואה כזאת ניתנת כשללווים יש ערבויות מתאימות. למשל – סכום כסף גדול שאמור להשתחרר בתאריך ידוע מראש. סכום כזה יכול להיות פיצויי פרישה, או קרן השתלמות שבה נצברו סכומי כסף משמעותיים. לחילופין, אם לנוטלי ההלוואה יש נכס נדל"ן שאותו הם עומדים למכור, הם עשויים לקבל הלוואת בלון, שתוחזר ברגע שהנכס יימכר.


סכום הלוואה מוגבל: הבנקים, כמו גם גופים חוץ בנקאיים שונים, עשויים להעניק לרשות רוכשי דירות הלוואות עד גובה של 75% מערך הנכס. עם זאת, הלוואות כאלה ניתנות בהתאם ליכולת ההחזר של הלווים. כשמדובר בנטילת הלוואת בלון, לא רק תקופת ההלוואה היא מוגבלת, אלא גם סכום ההלוואה ביחד למחיר הנכס. אם הסיכון רב מדיי, בקשת ההלוואה עלולה להידחות, לחילופין, הריביות תהיינה גבוהות ותנאי ההחזר יוקשחו.


העמדת ערבויות: נושא הערבונות כנגד ההלוואה נסקר בסעיף קודם. עם זאת, חשוב להדגיש אותו בנפרד. זאת משום שלרוב, הגוף הפיננסי שמעניק את ההלוואה לרכישת הנדל"ן משתדל לגבות אותה בערבויות נוספות, ולא רק באמצעות נכס הנדל"ן עצמו. כאמור, ערבויות להלוואה יכולות להיות תוכניות חיסכון, קרנות השתלמות או קופת גמל להשקעה שבה צבורים סכומי כסף משמעותיים. 

יש לנו הצעות מעולות להלוואה!

שלחו לנו את הפרטים שלכם ואחד מהמומחים שלנו יחזור אליכם

בשליחת טופס הנך מאשר את תנאי התקנון

שליחה

הלוואת בלון תמורת דירה

אל מול הלוואת הבלון לרכישת דירה, כדאי להזכיר גם את הלוואות הבלון תמורת דירה. ההלוואות הללו מוכרות גם בשם "משכנתא הפוכה", ובשנים האחרונות הן זוכות לחשיפה משמעותית. בעלי בתים או דירות מגורים, עשויים לקבל הלוואות כאלה אם הם עומדים בתנאים הבאים:


דירה ללא משכנתא: אם על הדירה אין משכנתא קיימת, יש סיכוי טוב לקבל תמורתה הלוואת בלון. עם זאת, ערך ההלוואה לא יעלה בדרך כלל על רבע ממחיר הנכס.


גיל הלווים: משכנתא הפוכה מוצעת אך ורק לבני שישים ומעלה. ואולם ככל שהלווים מבוגרים יותר, הגוף הפיננסי יהיה נדיב יותר. 

הסכמת בני המשפחה: לרוב, אף שלכאורה הדבר איננו הכרחי, דורשים הגופים המעניקים משכנתא הפוכה, לקבל את הסכמת בני המשפחה, שהם היורשים הפוטנציאליים של הנכס. זאת על מנת למנוע עימותים בעתיד, עת יידרשו אותם היורשים להחזיר את ההלוואה או למכור את הנכס.


גם במקרה הזה אפשר לקבל הלוואות עם החזר ריבית, או הלוואות שבהן הלווים מחזירים את הריבית וההצמדה מדי חודש, ורק הקרן נשארת. משכנתא הפוכה יכולה להיות פתרון מצוין להורים שרוצים לתת לילד או לילדה סכום כסף גדול שישמש אותם לצורך רכישת דירה משלהם.  

איך מחושבים ההחזרים של הלוואת בלון

בניגוד לחישוב ההחזרים של הלוואות רגילות או הלוואות משכנתא, חישוב הלוואת בלון איננו כל כך מסובך. להלן שלושת האפשרויות ואיך מחשבים אותן:


הלוואת בלון עם החזר ריבית חודשי: אם הוסכם שהלווים יחזירו בכל חודש את הריבית, החישוב פשוט: לוקחים את הריבית השנתית על ההלוואה ומחלקים אותה ל-12. התוצאה המתקבלת היא הריבית החודשית, שהיא למעשה ההחזר החודשי. 


חישוב עליות המדד: עד לא מכבר, המדדים היו כה נמוכים שהחשיבות שלהם היתה משנית. ואולם לאחרונה עלתה הריבית עד כדי כך, שהדבר בהחלט משפיע על ההחזרים של מי שלקחו הלוואות בלון. מדד של 3% בשנה, פירושו 0.25% בחודש. כשמדובר על הלוואה של 600,000 ₪, 0.25% הם 750 ₪ לחודש – סכום בהחלט לא מבוטל. 


הלוואת גרייס: בהלוואה כזאת, כאמור, החזר ההלוואה נדחה בכמה חודשים. לפיכך בחודשים הראשונים תחושב הריבית באופן המפורט לעיל – ריבית חודשית וכן מדד חודשי. בהמשך, ההלוואה הזאת הופכת להלוואה רגילה, שבה הריבית וההצמדה כלולות בהחזר החודשי. 

אם הלווים נטלו הלוואה ללא החזרי ריבית והצמדה, הריביות החודשיות וההצמדות יצטרפו בכל חודש לסכום הקרן. במקרה הזה, הגוף המלווה יגבה, ככל הנראה, גם ריבית דריבית – כלומר הריביות המצטברות יחולו גם עבור סכומי הריבית המצטברים.

הלוואת בלון יתרונות וחסרונות

הלוואות בלון נועדו, כאמור, להשגת מטרות מיידיות ולרוב לא נועדו לטווח הארוך. עם זאת, להלוואות הללו יש יתרונות וחסרונות, שרובם ככולם הוזכרו לעיל. להלן סקירה קצרה של היתרונות והחסרונות:


אין צורך בהחזר חודשי: זהו בהחלט יתרון, בעיקר למי שמתכוון להשיג מטרה פיננסית בטווח הקצר. מניעת הצורך בהחזר חודשי לא מעיקה על התקציב, ובהחלט מהווה יתרון.


ריביות והצמדה מצטברות: לצד היתרון שבהימנעות מהחזר, החיסרון הוא שההלוואה למעשה מתנפחת מאליה. הילדים של הורים מבוגרים שנטלו משכנתא הפוכה, למשל, עלולים לגלות שלא נותר להם דבר, או שהסכומים שנותרו ברשותם אחרי מכירת הדירה של ההורים ם נמוכים מאד.


מהירות: לרוב, הלוואות בלון ניתנות במהירות, אחרי בדיקת כל הנושאים הפיננסיים. עם זאת, היתרון הזה נכון גם לגבי הלוואות רגילות.

נטילת הלוואת בלון עשויה להיות פתרון נכון רק במצבים מסוימים ורק לפרקי זמן קצרים יחסית. עם זאת, לא מומלץ לקחת הלוואות מהסוג הזה אם אין מאחורי ההלוואה מטרה מוגדרת וברורה, ואם ללווים אין היכולת להחזיר את ההלוואה.

====