כל מה שרציתם לדעת על פוליסת חיסכון

מה זה ומתי כדאי להפקיד בה כספים?

למרות עליות הריבית של הזמן האחרון, ואלה הצפויות להתרחש בחודשים הקרובים, התשואות בתוכניות החיסכון הבנקאיות וכן בפיקדונות השקליים נותרו נמוכות. מנגד, הסיכונים הכרוכים בניהול השקעות עצמאי בניירות ערך הם גבוהים, עד כדי חשש לאבדן של סכומי כסף, גבוהים. האלטרנטיבה הריאלית לשתי האפשרויות לעיל, הינה השקעה באמצעות פוליסת חיסכון איכותית.


בשורות להלן נדבר על אפיקי השקעה וחיסכון אלטרנטיביים, ובראשם פוליסת החיסכון. הפוליסה הזאת עשויה להניב למשקיעים בה תשואות נאות לאורך זמן. מה זה בעצם פוליסת חיסכון? מה בינה לבין קופת גמל להשקעה? מה ההבדל בינה לבין פיקדונות שקליים, תיק השקעות ואפיקי חיסכון אחרים? מה החסרונות של פוליסת החיסכון? אילו גופים מאפשרים לחוסכים פוטנציאליים לרכוש פוליסות חיסכון? מהם התנאים בפוליסות החיסכון?

כדאי לקרוא – מדובר באפיק חיסכון שעשוי להיות פתרון הולם במגוון רחב של מצבים. 


פוליסת חיסכון - מה זה ולמי זה מתאים?

פוליסת החיסכון, כשמה כן היא, הינה פוליסה המשווקת על ידי חברות ביטוח שונות. המטרה של הפוליסה היא לייצר למשקיעים המעוניינים בכך, אפיק חיסכון נוח במיוחד שעשוי להניב רווחים נאים. הפוליסה הזאת מתאימה לכל מי שיש ברשותו סכומי כסף שאינם מושקעים, או מופקדים בפיקדונות שקליים שהתנובה שלהם נמוכה מאד.


בנוסף, העדר המגבלה על סכומי ההפקדה, הופך את אפיק החיסכון הקרוי פוליסת חיסכון לאפיק חיסכון אטרקטיבי במיוחד, גם עבור מי שסכומי הכסף הפנויים שבידיו נמוכים מאד. להלן היתרונות המשמעותיים ביותר של פוליסת חיסכון על פני אפיקי ההשקעה המתחרים: 


מפקידים בעלי חסכונות בסכומים צנועים

כאמור, מי שסכומי הכסף שברשותם הם צנועים, עשויים לראות באפיק החיסכון הזה אפיק רלבנטי בהחלט.  


סכומי הפקדה חודשיים

מרבית הגופים אינם מטילים מגבלה משמעותית על גובה ההפקדה החודשית. בנוסף, אין צורך לקבוע מראש את סכום ההפקדה, והוא יכול להשתנות מחודש לחודש. 


משיכת כספים בכל עת

בפוליסת החיסכון אין תקופת זמן מוגדרת ואין מגבלות לא על הפקדה ולא על משיכת כספים בכל זמן. 


מעבר בין מסלולי השקעה

המעבר בין מסלולי השקעה, שזה אומר בעצם הגדלה או הקטנה של מידת הסיכון, מתבצע במהירות. 


העדר אירוע מס במעבר בין מסלולים

מעבר בין מסלולים איננן כרוך באירוע מס, ואיננו גורם לכך שייגבה מס עבור הרווחים. בתוכניות חיסיון דומות אחרות, מעבר בין מסלולים הוא אירוע מס, שבגינו נגבה מס הכנסה על הרווחים. מדובר, כמובן, במעבר מסלולים באותה חברת ביטוח. העברת החיסכון לחברת ביטוח אחרת תחויב במס. 


ההבדל בין פוליסת חיסכון לבין קופת גמל להשקעה

בשורות לעיל פירטנו את היתרונות של פוליסת חיסכון והמשמעות שלהם. בשורות להלן נסביר את ההבדל בינה לבין קופת גמל להשקעה, שהיא כשלעצמה אפיק חיסכון איכותי ויעיל מאד.


הבדל חשוב אחד כבר הוזכר לעיל, והוא העובדה שהחסכונות של כלל החוסכים בקופת הגמל להשקעה מנוהלים כיחידה אחת, בהתאם למסלולי ההשקעה שהחוסכים בחרו. פוליסת חיסכון מנוהלת באופן פרטני לכל משקיע. ואולם ההבדל המשמעותי בין שתי תוכניות החיסכון נוגע לסכומי ההשקעה.

בקופת גמל להשקעה, ניתן להפקיד סכום כסף מוגבל בכל שנה. נכון להיום, מדובר על קצת יותר מאשר 71,000 שקלים. פוליסת חיסכון, לעומת זאת, איננה מטילה הגבלה כל שהיא. למעשה, מי שיש להם קופת גמל להשקעה והם מיצו את ההפקדה השנתית המרבית, יכולים להפקיד כסף בפוליסה. 


ההבדלים בין פוליסת חיסכון לבין מסלולי חיסכון אחרים

פוליסה לחיסכון מהווה אמצעי המאפשר לחוסך להשקיע את הכספים הצבורים בה במגוון רחב של מסלולי השקעה. יחד עם זאת, פוליסת חיסכון איננה דומה לתוכניות חיסכון אחרות או מכשירים פיננסיים קיימים.


מצד אחד, תוכניות החיסכון המוצעות על ידי הבנקים נושאות ריביות נמוכות מאד, ההופכות אותן לבלתי רלבנטיות למעשה, ואם בכך לא די, נדרשת הפקדת כספים קבועה, והסכום הצבור סגור לתקופה מוגדרת מראש. פוליסת חיסכון ייתרה למעשה את הצורך בסגירת הכסף לתקופה מוגדרת, או את ההפקדה הקבועה.

מצד שני, התשואה של פוליסות החיסכון טובה לאין ערוך מזאת של תוכניות החיסכון, ושל חלק משמעותי מהמכשירים הפיננסיים האחרים. 


אופן ניהול הכספים

כשהכספים מושקעים בקופת גמל להשקעה, קרן נאמנות או תיק השקעות מנוהל, כל הכספים המושקעים באלה מנוהלים בצורה מרוכזת, יחד עם הכספים של כל שאר העמיתים המשקיעים בהם. פוליסת חיסכון, בניגוד לכל השאר, מאפשרת לחוסך לבחור בעצמו את מסלול ההשקעה, תוך שניהול ההשקעה מתבצע באופן פרטני עבור כל חוסך, ללא קשר לכספים שהפקידו חוסכים אחרים בפוליסות ביטוח. 


מס על רווחי הון במעבר בין מסלולי השקעה

כבר הוזכרה לעיל העובדה שמעבר בין מסלולים בפוליסת החיסכון איננו מהווה אירוע מס, ולפיכך לא נגבה מס הכנסה בתהליך הזה. המשמעות – ניתן לשנות בכל עת מסלול השקעה, בלי לשלם מס על הרווחים הצבורים המס ישולם בעת משיכת הכספים.  


ניוד כספים

בדרך כלל, ניוד כספים בחלק ממסלולי ההשקעה מהווה גם הוא אירוע מס, המחייב גביית מס על הרווחים. ואולם ניוד של פוליסת חיסכון איננו אירוע מס, ולא נגבה עבורו מס הכנסה. הדבר מהווה יתרון משמעותי, ככל שסכומי הכסף הצבורים בפוליסת החיסכון גבוהים יותר. 


קיזוז הפסדים

אם חלילה נגרמים הפסדים בשוק ההון בפוליסת החיסכון, ניתן לקזז אותם כנגד רווחים במסלולי השקעה אחרים ולהפחית אגב כך את תשלומי המס בעת פדיון הכספים. 


מה החסרונות של פוליסת חיסכון?

יחד עם היתרונות של פוליסת חיסכון, יש בה גם כמה דברים שעלולים להתפרש כחסרונות. בשורות להלן נסביר במה מדובר: 


סכומי הפקדה ראשוניים

בדרך כלל, סכומי ההפקדה הראשוניים בפוליסת חיסכון הם גבוהים יחסית. עם זאת, הם יכולים להשתנות בין גוף אחד למשנהו. עדיין, אי אפשר להתחיל פוליסת חיסכון עם סכום של כמה מאות, ולאיתים אפילו כמה אלפי שקלים. 


משיכת כספים

משיכת כספים מפוליסת הביטוח יכולה להתעכב מעט, ולהימשך עד 30 יום מרגע הבקשה. יחד עם זאת, במרבית המקרים ההמתנה לכסף היא קצרה הרבה יותר. בקופת גמל להשקעה, קרן נאמנות ומסלולים אחרים. ההעברה מתבצעת בתוך תקופה קצרה הרבה יותר. בקרן נאמנות, העברת הכספים מתבצעת בתום יום המסחר שבו הוגשה הבקשה, או לכל המאוחר בזה שלאחריו. 


העדר תמהיל מסלולי השקעה

אמנם אפשר לבחור מסלול השקעה בפוליסת החיסכון. עם זאת, אי אפשר לייצר תמהיל מסלולי השקעה – כלומר להפקיד חלקים שונים בכסף במסלולים שונים, ברמת סיכון שונה. כל פוליסת חיסכון מושקעת במסלול אחיד. מנגד, אפשר לבצע מעבר בין מסלולים בקלות, כפי שכבר הוסבר לעיל. 


אירוע מס בעת מעבר בין חברות ביטוח

מי שמנהל למעשה את פוליסות החיסכון הן חברות הביטוח. לכאורה, מי שאיננו מרוצה מחברת ביטוח[ יכול להעביר את הכסף שלו לחברה אחרת. עם זאת, מעבר כזה אכן ייחשב אירוע מס, ויהיה כרוך בתשלום מס עבור הרווחים שנצברו. במכשירי חיסכון אחרים, המעבר בין חברות וגופים שונים איננו כרוך בגביית מס על הרווחים. 


דמי ניהול

עבור ניהול פוליסת חיסכון איכותית בחברת ביטוח, עשויה ההברה המנהלת לגבות עמלה שמגיעה עד 1% מהסכום המופקד. מדובר בדמי ניהול גבוהים. מנגד, התשואה של פוליסות החיסכון היא גבוהה. בנוסף, ככל שסכומי הכסף בפוליסת הביטוח גבוהים יותר, כך דמי הניהול עשויים להיות נמוכים יותר. 


באילו גופים פיננסיים ניתן להפקיד כספים לטובת פוליסת חיסכון?

פוליסת חיסכון, בניגוד לקופת גמל להשקעה וקרנות נאמנות. מנהלת באמצעות חברות הביטוח השונות.


למעשה, פוליסת חיסכון הינה מוצר וותיק הרבה יותר מאשר קופות הגמל להשקעה, שהשקו רק באמצע העשור הקודם. יחד עם זאת, הפוליסות הללו היו פחות מוכרות, לאור העדר המודעות של הציבור למגוון מסלולי ההשקעה הקיימים. בנוסף, בתקופה ההיא, הבנקים עדיין שלטו ללא עוררין בתחום החיסכון, מה שמנה מחברות הביטוח את האפשרות להגדיל באופן משמעותי את מכירת פוליסות החיסכון. נכון להיום, כמה חברות ביטוח מציעות לחוסכים פוליסת חיסכון איכותית.