משיכת כספי פנסיה - מתי היא אפשרית?

נערך ב-29 במאי 2023

Rounded avatar

משה כסיף

כתב כלכלי ותיק בפורטלים מובילים

במדינת ישראל נהוגה מזה מספר שנים, חובת הפקדה לקרן פנסיה. המשמעות היא שכל עובד באשר הוא, כמו גם עכל בעל עסק או עצמאי, מחויב להפקיד לקרן הפנסיה חלק יחסי מהשכר החודשי שלו. מרכיב משמעותי בחקיקה הפנסיונית בישראל נוגע למשיכת כספי התגמולים בקרן הפנסיה. על פי החוק, לא ניתן למשוך את כספי התגמולים, אלא באישור מיוחד. אחרת ישולם עבור המשיכה מס גבוה במיוחד.

 

מהי קרן הפנסיה ומה החלוקה הפנימית של הכספים הצבורים בה? איזה חלק ניתן למשוך ללא תשלומי מס ומתי הדבר אפשרי? מה גובה המס שישולם בעקבות משיכת כספי התגמולים בפנסיה? מתי בכל זאת מתקיימת האפשרות למשוך את מלוא הכספים? האם כדאי למשוך את כספי הפנסיה, או שווה להשאיר את החיסכון הפנסיוני? מהן החלופות האפשריות? מדובר בסוגיה שמעסיקה לא פעם הן עובדים שכירים והן בעלי עסקים החוסכים באופן עצמאי.

צילום: אילוסטרציה

צילום: אילוסטרציה

מהי קרן הפנסיה ומה החלוקה הפנימית של הכספים בקרן?

קרן הפנסיה היא למעשה העתודה הכספית, שאמורה לאפשר למי שחוסך בה לשמור על רמת חיים נאותה גם אחרי היציאה לגמלאות. להלכה המשוואה היא פשוטה – החוסך מפקיד כספים לקרן לאורך כל שנות העבודה שלו. כאשר הוא יוצא לגמלאות, החיסכון הפנסיוני הוא העתודה הכלכלית שלו, שממנו החוסך יקבל קצבה לאורך כל שארית חייו.

 

על פי החוק בישראל, כשמדובר בעובדים שכירים, גם המעסיקים מפקידים לטובת הפנסיה, מה שמגדיל למעשה את החיסכון הפנסיוני. כשמדובר בעצמאי, ההפקדה תתבצע על בסיס אחוזים מההכנסה, כאשר ככל שההכנסה גבוהה, אחוזי ההפקדה לחיסכון הפנסיוני גבוהים יותר. החיסכון הפנסיוני מתחלק לשני חלקים – כספים המיועדים לתשלום פיצויים, וכספים שאמורים לשמש את העובד אחרי הפרישה. הכספים הללו נקראים בשפה המקצועית "תגמולים".

 

כספי הפיצויים

הכספים המיועדים לפיצויים מצטברים, ואמורים לייצג משכורת חודשית אחת עבור כל שנת עבודה. בכל חודש מופקדים 8.33% מהשכר הקובע ברוטו של העובד לקרן הפיצויים. בחישוב הכללי מדובר, כאמור, במשכורת של חודש אחד עבור כל שנת עבודה. (8.33%*12 חודשים הם 100% בקירוב).


כספי התגמולים

כספי התגמולים הם למעשה העתודה הכלכלית של החוסך. מהכספים הללו תשלם קרן הפנסיה לעודד קצבת פנסיה חודשית, לאורך כל החיים. ההיגיון מלמד שככל שבקרן הצטבר סכום גבוה יותר, כך הגמלה החודשית תהיה גבוהה יותר.

 

במדינת ישראל נהוגים הסדרים פנסיוניים שונים. עם זאת, הרוב המכריע של האוכלוסייה חוסך בקרנות הרגילות, שהחלוקה בתוכן היא כפי שהוסבר לעיל. יש מקומות שבהם נהוגה פנסיה תקציבית, אבל היא הולכת ונעלמת בהדרגה. יש מקומות שבהם שיעורי ההפקדה לפנסיה גבוהים, אבל זוהי תוצאה של הסכמי עבודה טובים. בדרך כלל, ההפקדה לקרן מסתכמת בסך של 18.5% משכר הברוטו הקובע של העובד. 6% מגיעים מהשכר של העובד, והשאר היא הפקדה של המעסיק.   

איזה חלק מהחיסכון ניתן למשוך ללא תשלום מס ומתי המשיכה היא אפשרית?

באופן עקרוני, כשמחשבים את הקצבה העתידית שהחוסך יכול לקבל, החישוב כולל את כל הסכומים שהצטברו בקרן, הן את כספי התגמולים והן את כספי הפיצויים. עם זאת, יש מקרים שבהם העובד יכול למשוך את כספי הפיצויים.

 

הגעה לגיל הפרישה

משהגיע החוסך לגיל פרישה, ניתנת לו האפשרות למשוך את כספי הפיצויים שהצטברו בקרן לאורך שנות העבודה. לחילופין, החוסך יכול להשאיר את הפיצויים בקרן, מה שיגדיל, קרוב לוודאי, את קצבת הפנסיה החודשית באחוזים ניכרים.

 

פיטורין

במקרה של פיטורין, ניתן למשוך את כספי הפיצויים.. באופן עקרוני, פיצויים בגובה שכר של חודש אחד עבור כל שנת עבודה, יהיו פטורים ממס. זאת, עד סך של 2,640 שקלים חדשים לשנה. כל סכום שהוא מעבר לכך יהיה חייב במס.

 

עזיבת מקום העבודה

גם עזיבה של מקום העבודה באופן יזום, ולא בגלל פיטורין, עשויה לזכות את העובד באפשרות למשוך את הפיצויים. אם לזכות העובד יש בקרן פיצויים בסכום נמוך מאשר 5,000 ₪, ואם המעסיק לא הודיע לקרן הפנסיה על העדר הסכמה למשיכת הפיצויים, כי אז יוכל העובד למשוך אותם גם ללא צורך במכתב הסכמה מהמעסיק. תנאי נוסף למשיכת הפיצויים באופן הזה, היא הכנסה נמוכה של החוסך. ההכנסה המזכה היא כדלקמן:

  • גברים שההכנסה השנתית שלהם נמוכה מסך של 59,000 ₪ לשנה.
  • נשים שההכנסה שלהן נמוכה מסכום של 72,000 ₪ לשנה.

 

משיכת כספי הפיצויים מותנית בדרך כלל בקבלת אישור ממס הכנסה. אחרת, עלול החוסך לשלם מס של 35% מערך המשיכה. האישור ניתן לרוב בקלות וללא בירוקרטיה מיותרת, ועדיין הוא חיוני לביצוע המשיכה.

יש לנו הצעות מעולות להלוואה!

בשליחת טופס הנך מאשר את תנאי התקנון

שליחה

משיכת כספי התגמולים – האם זה אפשרי ומתי?

באופן עקרוני, החוק בישראל מונע משיכת כספי התגמולים לפני גיל הפרישה ובכלל. האופן שבו המחוקק מונע למעשה את משיכה, הוא תשלום מס הכנסה מוגדל עבור המשיכה. לצורך העניין, משיכת כספי התגמולים שלא כדין מחויבת במס של 35%. כלומר על כל 100 ₪ שנמשכו, ישלם החוסך 35 ₪ לרשות המיסים.

 

המס הגבוה נקבע בעקבות ניסיון העבר. עד שנת 2,000, כל חסך בקרן פנסיה היה יכול למשוך את כספי הפיצויים. זאת, בתנאי שחלפה תקופה מסוימת מאז עזיבת העבודה, ואם החוסך הצהיר שלא היתה ל הכנסה מהלת התקופה. בשנת 2000 עצרה הממשלה את המפולת וקבעה באופן נחרץ כי משיכת כספי התגמולים תחויב במס. יחד עם זאת, יש מקרים שבהם תאושר משיכת התגמולים ללא מס. להלן רשימת מצבים המאפשרים משיכת התגמולים:

 

כספים שהופקדו עד שנת 2000

כאמור לעיל, עד שנת 2000 היתה אפשרות למשוך את כספי הפיצויים ללא מס וללא צורך בהסכמת המעסיק. מי שהתחיל לחסוך בקרן הפנסיה לפני שנת 2000, יוכל למשוך את הכספים הצבורים לזכותו עד שנת 2000 ללא מס. התנאי הוא הפסקת עבודה אצל המעסיק.


מות המבוטח

אם המבוטח הלך לעולמו, המוטבים עשויים להיות רשאים למשוך את כספי התגמולים ללא מס. יחד עם זאת, שארים לא יוכלו לעשות כן, ויוכלו רק לקבל קצבה מהקרן.


נכות קבועה של 75% לפחות

אם למבוטח נקבעה נכות של 755 לפחות, הוא יוכל למשוך את כספי התגמולים בקרן הפנסיה שלו. לצורך המשיכה יש צורך למלא טופס מיוחד (טופס 159) שיאושר על ידי רשות המיסים.


הכנסה נמוכה

אם ההכנסה של החוסך במועד הגשת הבקשה למשיכת כספי הפיצויים נמוכה משכר המינימום, הוא עשוי לקבל אישור למשיכת כספי התגמולים ללא מס. כשמדובר בזוג, ההכנסה יכולה להגיע לפעמיים שכר המינימום.


הוצאות רפואיות גבוהות

אם החוסך נמצא במצב בריאותי רעוע, ואם ההוצאות הרפאיות שלו עולות על מחצית ההכנסה השנתית שלו, הוא עשוי להיות זכאי למשיכת כספי התגמולים ללא מס. עם זאת, כאן המקום להדגיש כי טיפולי שיניים, כמו גם טיפולים אסתטיים שאינם הכרחיים, אינם נופלים תחת הקטגוריה של הוצאות רפואיות מזכות.


סכום צבור נמוך בקרן הפנסיה

אם הסכום הצבור בקרן הפנסיה הוא נמוך, קיימת האפשרות למשוך אותו במשיכה חד פעמית. הצפי הוא שבשנים הקרובות עשויות להיות משיכות רבות על הרקע הזה. זאת, מצד מי שחוק פנסיה חובה נכנס לתוקף כשהם כבר היו בגיל מתקדם יחסית, ולא הצליחו לצבור בקרן הפנסיה סכומים נכבדים. המשיכה בסעיף הזה יכולה להיות ממומשת בשני תנאים: הראשון – החוסך הגיע לגיל 67. והתנאי ההכרחי השני, הוא שגובה הסכום הצבור בתגמולים לא יעלה על סכום של 95,720 ₪ בקירוב, נכון לשנת 2022.

 

בכל מקרה אחר, המס בגין המשיכה יהיה גבוה מאד. בנוסף, לא ניתן למשוך כלל את כספי התגמולים, אם העובד ממשיך לעבוד אצל המעסיק, והמעסיק ממשיך להפקיד כספים בקרן הפנסיה.

אפשרויות נוספות לקבלת כספים מקרן הפנסיה

כאמור לעיל, כספי התגמולים הם, במרבית המקרים, בלתי ניתנים למשיכה ללא הפסד כספי ניכר. יחד עם זאת, יש בהחלט אפשרות לקבל הלוואה על חשבון הסכומים הצבורים בהם. מרבית הגופים הפנסיוניים מאפשרים לעמיתים בקרנות הפנסיה לקבל הלוואות על חשבון קרן הפנסיה. יחד עם זאת, ההלוואות הן עד סכום של כמה עשרות אלפי שקלים, והן תלויות בגובה הצבירה נכון ליום הגשת הבקשה להלוואה. יחד עם זאת, להלוואות הללו יש מגבלות ותנאים:


כספי הפיצויים לא כלולים

בחישוב הסכום שממנו אפשר לקחת הלוואה, מחושבים אך ורק כספי התגמולים. כספי הפיצויים אינם יכולים שמש עברות להלוואה, משום שבנסיבות מסוימות המעסיק יוכל לתבוע אותם ולקבל אותם בחזרה.


אורך זמן מוגבל להלוואה

בדרך כלל, החזר ההלוואה יכול להתפרס על פני זמן מוגבל – לרוב חמש עד שמונה שנים. 

 

גיל הלווים

ככל שהלווים קרובים יותר לגיל הפרישה, כך הנטייה של קרנות הפנסיה להעניק הלוואות על חשבון החיסכון פוחתת. לרוב, חוסכים בשנות השישים לחייהם הם בעלי סיכויים נמוכים במיוחד לקבל הלוואה על חשבון קרן הפנסיה שלהם.

 

משיכת כספי הפנסיה היא עניין רציני. לכן, לפני שמתחילים את הליך המשיכה, כדאי לעצור רגע ולחשוב על האופציות האחרות. אם בכל זאת החלטתם ללכת על המשיכה, כדאי להתייעץ עם אנשי מקצוע שיסייעו לכם לפעול נכון.