סעדיה גאון 26, תל אביב
03-5194111

מגדל שוקי הון

בית ההשקעות מגדל שוקי הון הוקם ב1965 וכיום הוא חלק מקבוצת מגדל. החברה מספקת מגוון רחב של שירותים פיננסיים ביניהם ניהול תיקי השקעות, קרנות נאמנות ובנקאות להשקעות. החברה מציעה את שירותיה ללקוחות פרטיים, לחברות ולמגזר הציבורי.

קטגוריות לספק זה

כל המוצרים של מגדל שוקי הון

לפי קטגוריה

קרן השתלמות

12

ביטוח עסק

1

סקרנו 12 מוצרים בקטגוריה זו

מגדל השתלמות אג"ח

נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופיקדונות בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

מגדל השתלמות לבני 60 ומעלה

נכסי העמיתים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.

מגדל השתלמות כללי

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

מגדל השתלמות אג"ח עד 10% מניות

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסי אג"ח בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 10% מנכסי המסלול.