הפנסיה שלכם יכולה לעזור כבר עכשיו - הלוואה מקרן פנסיה

נערך ב-02 בפברואר 2023

Rounded avatar

משה כסיף

כתב כלכלי ותיק בפורטלים מובילים

קרן הפנסיה היא תוכנית החיסכון המשמעותית ביותר של חלק ניכר מאזרחי ותושבי ישראל. רבים צברו בקרן סכומים גבוהים, שיכולים להגיע לכדי מאות אלפי שקלים ואף למעלה מזה. ואולם מעבר לחיסכון ומעבר להבטחת העתיד הפיננסי של החוסכים, החיסכון הפנסיוני עשוי לשמש מקור לא אכזב לכסף זמין.


הלוואה מקרן פנסיה עשויה לפתור מגוון רחב של בעיות, כפי שיוסבר להלן. מהי קרן הפנסיה ולמי יש קרנות כאלה? איך ומתי ניתן לקחת הלוואה מקרן פנסיה? אילו גופים מעניקים הלוואה על חשבון קרן הפנסיה? באילו תנאים ניתן לקבל הלוואות כאלה? מתי כדאי לקחת הלוואה כזאת? מה עושה הלוואה מהסוג הזה לקרן הפנסיה של הלווים? כדאי לקרוא ולשמור.

צילום: אילוסטרציה

צילום: אילוסטרציה

מהי קרן הפנסיה ולמי יש קרנות כאלה?

קרן פנסיה, או חיסכון פנסיוני, הינה תוכנית חיסכון לטווח ארוך, שמטרתה מתן קצבה חודשית לחוסך, אחרי הפרישה לגמלאות. בשנת 2008 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה, המחייב כל מעסיק להפקיד עבור העובדים שלו מדי חודש סכום כסף לטובת קרן הפנסיה.


המאפיין המשמעותי ביותר של הפנסיה הוא שלא ניתן למשוך את הכספים הצבורים בקרן בשום מקרה, לפני גיל הפרישה – דהיינו 67 לגברים, ו-62 לנשים (גיל הפרישה יעלות בשנים הקרובות בהדרגה, ויגיע ל-65, עבור מי שנולדו בשנת 1970 ואילך).


עם זאת, במצבים מיוחדים, אפשר למשוך את כספי הפנסיה, באישור מיוחד. מקרה של חוסך החולה במחלה סופנית הוא אחד מהמקרים הללו. במקרה של פיטורים, (ובביטוחי מנהלים בכל מקרה, בין פיטורין ובין אם התפטרות), ניתן למשוך את כספי הפיצויים בלבד. אחוז גבוה מאד מאזרחי ישראל כבר צברו לזכותם סכומי כסף גבוהים בקרנות הפנסיה.

איך ומתי ניתן לקחת הלוואה מקרן פנסיה?

אף שלא ניתן למשוך את כספי הפנסיה הצבורים, מרבית הגופים הפיננסיים מאפשרים לחוסכים לקחת הלוואה מקרן פנסיה. המשמעות היא שהחוסך בקרן הפנסיה מקבל הלוואה מהגוף המנהל את הקרן, כאשר הכספים הצבורים בקרן מהווים ערבות כנגד ההלוואה.


ככל שהסכום הצבור בקרן הפנסיה גבוה יותר, כך ההלוואה שהחוסך יכול לקחת יכולה להגיע לסכומי כסף גבוהים יותר. מי שחסך מאות אלפי שקלים או יותר, עשוי להיות זכאי להלוואה בסכומים גבוהים. הלוואה מקרן הפנסיה ניתן לקחת אחרי צבירת ותק מסוים בקרן, על פי הדרישה של הגוף המנהל. לרוב, מדובר בשלוש שנים ויותר. 

גופים פיננסיים שונים המעניקים הלוואה מקרן פנסיה

קרנות הפנסיה בישראל מנוהלות על ידי גופים פיננסיים גדולים וחזקים. לרוב, מדובר בחברות ביטוח, שקבלו רישיון ממדינת ישראל לנהל את קרנות הפנסיה. להלן כמה גופים פיננסיים כאלה:


מנורה

מנורה מבטחים מעניקה הלוואות לחוסכים בקרנות הפנסיה, בתנאים אטרקטיביים יחסית לאלה הנהוגים בגופים חוץ בנקאיים אחרים. סכום ההלוואה לא יעלה על 28% מרכיב התגמולים בקרן הפנסיה, ולא יפחת מסך של 20,000 שקלים חדשים. לא ניתן לקחת הלוואה כנגד רכיב הפיצויים. כמו כן, לא ניתן לקחת הלוואה שההחזר שלה יסתיים אחרי מועד הפרישה לגמלאות.


הראל

הראל היא קבוצת הביטוח הגדולה בישראל במגוון תחומי פעילות. בהראל מנוהלים כ-20% מסך כל החסכונות הפנסיוניים של הציבור. גם הראל מעניקה הלוואות לחוסכים בקרנות הפנסיה, שיעור של עד 30% בקירוב מסך הכספים שנצברו, לא כולל רכיב הפיצויים.


מגדל

חברת מגדל קיימת מזה 80 שנה, והוקמה עוד טרם הקמת המדינה. כ-800,000 חוסכים מנהלים באמצעות מגדל את קרן הפנסיה שלהם. החברה מציעה מגוון מסלולי חיסכון, בהתאם לבחירה של העמית. החברה מציעה גם הלוואות כנגד חיסכון פנסיוני.


הפניקס

הפניקס אחזקות בע"מ הינה חברת ביטוח שנסחרת בבורסה. החברה היא למעשה גלגול של חברת ביטוח שהוקמה עוד לפני קום המדינה, ונכנסה לתחום הפנסיה בשלב מוקדם יחסית. חברת הפניקס מעניקה הלוואות לחוסכים בקרנות הפנסיה, על פי העקרונות שהותוו בסעיף קודם, כולל מגבלת הגיל בתום החזרי ההלוואה.


החברות הנזכרות לעיל הן רק חלק מהקרנות המנהלות חסכונות פנסיוניים בישראל, וקיימות חברות נוספות בתחום. בנוסף , חשוב לציין את קרנות ברירת המחדל, שאליהן מופנים חוסכים חדשים שלא בחרו בעצמם את קרן הפנסיה המועדפת עליהם.

נכון למועד כתיבת שורות אלה, קרנות ברירת המחדל הן אלטשולר שחם, מיטב בית השקעות, אינפיטיטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ וכן מור קופות גמל בע"מ. כל הגופים, כאמור, מעניקים הלוואות לחוסכים בקרן הפנסיה, בהתאם לגובה הסכום שהצטבר בחיסכון הפנסיוני.

רוצים לשמוע עוד על הלוואה מקרן פנסיה? תנו למומחים שלנו לעזור

שלחו לנו את הפרטים שלכם ואחד מהמומחים שלנו יחזור אליכם

בשליחת טופס הנך מאשר את תנאי התקנון

שליחה

מהם התנאים של הלוואה מקרן פנסיה?

לפני שנרד לפרטים ולתנאי ההלוואות, חשוב לציין שבין החברות השונות קיים שוני, שיכול לעיתים להיות משמעותי, בסעיפים מסוימים. עם זאת, מרבית התנאים דומים, גם אם לא זהים לחלוטין, בין הגופים הפיננסיים השונים:


סכום ההלוואה

סכום ההלוואה הפוטנציאלי משתנה, בהתאם לגובה הסכום שצבר החוסך בקרן הפנסיה. סכום ההלוואה לא יעלה על 30% מהסכום הצבור לזכות החוסך בקרן. מי שחסך מיליון שקלים, יקבל הלוואה של 300,000 ₪ לכל היותר.


רכיבים שלא מזכים בהלוואה

לא ניתן בשום אופן לקחת הלוואה מקרן פנסיה על חשבון כספי הפיצויים. זאת, בעיקר משום שבתנאים מסוימים, המעסיק יוכל לדרוש אותם בחזרה. לפיכך, הסכום הקובע לצורך ההלוואה יהיה ההפקדות של העובד וההפקדות של המעביד בלבד.


תקופת ההלוואה

החזרי ההלוואה יכולים להתפרש על פני 7 שנים, שזה אומר 84 החזרים לכל היותר. ניתן, כמובן, לקחת הלוואה לתקופות קצרות יותר. הלוואות בסכומים קטנים יחסית, יינתנו לתקופה של שלוש שנים. בסכומים בינוניים, ההחזר יכול להתפרש על פני 48 תשלומים, שזה אומר 4 שנים.


ריבית והצמדה

הריבית וההצמדה יכולות להשתנות בין הגופים הפיננסיים השונים. כמו כן, גופים פיננסיים יכולים להציע מסלולים שונים, לבחירת הלווים. עם המסלולים האפשריים ניתן למנות הלוואה בריבית קבועה צמודה למדד, או הלוואה בריבית משתנה בהתאם לשינויים בריבית הפריים. לא מוצעות הלוואות במסלול ריבית קבועה וללא הצמדה, כפי שניתן למצוא במשכנתאות.


נוסף על תנאי ההלוואה עצמם, החברות המלוות בודקות גם את היסטוריית האשראי של המלווה, ואת תעודת הזהות הבנקאית שלו. לרוב, לווים שאין איתם בעיות מיוחדות, יוכלו לקבל הלוואות בתנאים נוחים יחסים.

ואולם לווים בעייתיים, או כאלה שתעודת הזהות הבנקאית שלהם מצביעה על בעיות – עלולים לגלות שההלוואה ניתנה להם בתנאים לא ממש אטרקטיביים. כמו כן, נבדקת גם ההכנסה הקבועה של הלווים, על מנת לעמוד על היכולת שלהם לפרוע את תשלומי ההחזר.

מתי כדאי לקחת הלוואה מקרן פנסיה?

לכאורה, הדעת נותנת שנטילת הלוואה מקרן הפנסיה היא ברירת המחדל. בראש וראשונה, הגוף המלווה יודע שיש ללווה כספים שיכולים לשמש ערבות להלוואה. בנוסף, הבדיקה שלו לא אמורה להימשך יותר מדיי זמן.


יחד עם זאת, חשוב להדגיש כי הלוואות בנקאיות עשויות להתקבל בתנאים טובים יותר, אם ללווים אין בעיות מיוחדות בבנק ותעודת הזהות הבנקאית שלהם תקינה. לכן, אם מדובר בסכומי כסף קטנים, לא תמיד כדאי לקחת אותם מקרן הפנסיה.


אז מתי בכל זאת כדאי לקחת הלוואה מקרן פנסיה?


רכישת דירה חדשה

ברכישת דירה חדשה, על הלווים להביא בעצמם כרבע מעלות הבית. לפיכך בית ששווה מיליון שקלים, הרוכשים שלו חייבים להביא הון עצמי של 250,000 שקלים לכל הפחות. זאת, לא כולל סכום כסף שצריך להיות שמור לטובת הוצאות בלתי צפויות – וכאלה יש הרבה.

מאחר שלא ניתן לקחת הלוואה מהבנק להשלמת ההון העצמי, הרי שהדרך היחידה היא לקחת הלוואה מקרן הפנסיה. אמנם היו שאמרו בעבר כי משרד האוצר יאסור על הלוואות כאלה, אבל זה עוד לא קרה.


רכישת רכב חדש

גם רכישת רכב היא בהחלט הוצאה משמעותית, בעיקר אם מדובר ברכב חדש ויוקרתי. עם זאת, חשוב לדעת שהחברות שמוכרות רכבים חדשים מעניקות בעצמן הלוואות, או שנותנות את הרכב בליסינג. לכן, חבל לקחת הלוואה מקרן פנסיה אם יש דרכים אחרות.


שיפוצים בבית

הלוואה לצורך שיפוצים היא בהחלט מטרה ראויה להלוואה. עם זאת, יכול להיות שניתן יהיה לבצע הגדלת משכנתא, ולהימנע מנטילת הלוואה שזמן ההחזר שלה קצר יחסית וסכומי ההחזר הם גבוהים.


התמונה העולה מכל האמור לעיל, היא כי הלוואה מקרן פנסיה עשיה להיות אקטואלית, בעיקר במקרים שבהם החוסכים מחפשים דרך להגדלת ההון העצמי.

כידוע, בנק ישראל איננו מאפשר לקחת משכנתא על מלוא מחיר הנכס, והלוואה של סכומי כסף גבוהים באמצעות קרן הפנסיה, יכולה להיות בהחלט פתרון טוב. בכל מצב אחר, בנק ישראל איננו מאפשר לקחת הלוואה לצורך מימון ההון העצמי ברכישת הנכס.


על מה חשוב להקפיד כשלוקחים הלוואה מקרן פנסיה ובכלל?

הלוואה, כשמה כן היא, לא ניתנת ללא תמורה ויש צורך להחזיר אותה. לכן, על מנת להימנע מבעיות עתידיות, כדאי להקפיד על כמה דברים:


יכולת החזר

חשוב שללווים תהיה היכולת לעמוד בהחזרי ההלוואה. באותיות הקטנות של טפסי ההלוואה, כתוב שהגוף המלווה יוכל להשתמש בכל אמצעי לגביית ההלוואה, אם הלווים לא יחזירו אותה. כשמדובר על יכולת החזר, כדאי לשים לב שהחזר המשכנתא, יחד עם החזר ההלוואה, לא יעלה על מחצית מההכנסה נטו של הלווים. 


תנאי ההלוואה

בשורות לעיל נסקרו תנאי ההלוואה באופן כללי. עם זאת, על הלווים חלה החובה לבצע השוואת מחירים. אפשר להתמקח ואפשר להוריד ולשפר במקצת את תנאי ההלוואה.


החזר מוקדם

כדאי לוודא שקיימת אפשרות להקדמת החזר ההלוואה, ללא קנסות או סנקציות כספית אחרות.


לפני שנוטלים הלוואה מקרן פנסיה, יש לשקל היטב האם ההלוואה חיונית, והאם קרן הפנסיה היא הגוף הפיננסי שממנו כדאי ללוות. כדאי להיכנס לנושא בעיניים פקוחות, אחרי שכל הסיכונים נלקחו בחשבון.